Verzeker je bootreis

Een dagje of meerdere dagen varen met uw vrienden of zakenrelaties op een prachtig zeilschip is gezellig, maar uw dag kan natuurlijk door een ongeluk in het water vallen.

Direct aanvragen

Bootreisverzekering

Speciaal voor de watersport, vaarvakantie en vaarevenementen hebben wij een bootreisverzekering, zowel in een totaal pakket als per onderdeel af te sluiten. Daarnaast hebben we natuurlijk ook verzekeringen voor langere reizen in Nederland of ergens anders in de wereld.

Als je vragen hebt kan je contact met ons opnemen.

Reisongevallen-, Reisbagage-, Aansprakelijkheidsverzekering

De Reisongevallen-, Reisbagage-, Aansprakelijkheids-, Annulering- en de Stormverzekering zijn van kracht voor degene, die de boeking of huurovereenkomst aangaat en tevens voor zijn/haar medeopvarende personen, voor zover zij tot zijn/haar gezelschap behoort.

Annuleringsverzekering

De annuleringsverzekering vergoedt de annuleringskosten indien u een geboekte reis niet kunt maken in verband met een ernstige verhindering, zoals een ongeval, ziekte of overlijden van familieleden in de eerste of tweede graad. Ook het risico dat het schip waarmee u vaart uitvalt als gevolg van brand of explosie, is meeverzekerd.

U dient deze dekking direct na de boeking af te sluiten.

Groepsannulering (uitgebreid)

Met deze uitbreiding kan de gehele groep annuleren als iemand uit het reisgezelschap overlijdt, een ernstige ziekte of ongeval krijgt.

Storm, ijsgang en mistdekking

U dient deze dekking tenminste 21 dagen voor de reis af te sluiten. Met deze dekking krijgt u een vergoeding als de schipper besluit om niet te varen door storm, ijsgang of mist, als het vaartuig tussen 09.00 uur en 21.00 uur tenminste 50% van de tijd heeft stilgelegen. Heeft u de boot gehuurd zonder schipper? Dan hebben wij een verklaring nodig van de verhuurder.

Gevolgschade / waarborgsom

Deze dekking is alleen voor schepen zonder een vaste schipper. Beschadigt u een gehuurde zeil- of motorboot? Dan is het mogelijk dat u hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Met deze dekking bent u hiervoor verzekerd.

Ook vergoeden wij de waarborgsom die u betaalt bij vertrek met de boot. Dat doen wij tot maximaal € 2.500,-. U betaalt 15% van de waarborgsom als eigen risico.