Bootreisverzekering

Bootreisverzekering voor de watersport, vaarvakantie, charters en vaarevenementen

Bootreisverzekering

Speciaal voor de watersport, vaarvakantie en vaarevenementen en Dagreizen op het water, bieden we een Bootreisverzekering aan die bestaat uit:

• Een reisongevallen-reisbagageverzekering met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren voor u en uw medevarende gezelschap.
• Een annuleringskostenverzekering, uit te breiden met groepsannuleringsdekking.
• Een verzekering voor het niet uit kunnen varen t.g.v. storm, ijsgang en mist.
• Extra Optie: Een gevolgschade-waarborgsomverzekering. Deze dekking is alleen voor schepen zonder een vaste schipper. Beschadigt u een gehuurde zeil- of motorboot? Dan is het mogelijk dat u hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Met deze dekking bent u hiervoor verzekerd.

Onderdelen

Speciaal voor de watersport, vaarvakantie en vaarevenementen hebben wij een bootreisverzekering, zowel in een totaal pakket als per onderdeel af te sluiten. Indien u het totaal pakket afsluit krijgt u een korting van 7,5% op de premie voor de storm-, ijsgang- en mistdekking en 7,5% korting op de premie voor de annuleringsdekking.

De Reisongevallen-, Reisbagage-, Aansprakelijkheidsverzekering zijn van kracht voor degene, die de boeking of huurovereenkomst aangaat en tevens voor zijn/haar medeopvarende personen, voor zover zij tot zijn/haar gezelschap behoort.

De premie is € 0,95 per persoon

U krijgt een korting van 7,5% op de premie voor de storm-, ijsgang- en mistdekking en voor de annuleringsdekking als u het hele totaalpakket afsluit.

De premie voor dit onderdeel bedraagt 4,45% v/d huur-/reissom.

De premie voor een aanvullende uitgebreide groepsannuleringsverzekering bedraagt 2,2% v/d huur-/reissom. U kunt deze verzekering afsluiten op het totale pakket of alleen op het onderdeel annuleringskostenverzekering.

Groepsannuleringsdekking vergoed tot 100% van de huur/reissom, indien de reis voor aanvang t.g.v. overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongevalletsel van een deelnemer moet worden geannuleerd.

U dient deze dekking direct na de boeking af te sluiten.

Deze verzekering omvat een vergoeding van de per dag verschuldigde huurprijs, indien de gehuurde boot op een van de overeengekomen data niet kan uitvaren als gevolg van storm, ijsgang of mist. Het schip moet tenminste 50% van de tijd tussen 9.00 uur en 21.00 uur hebben stilgelegen als gevolg van storm, ijsgang of mist.

De premie voor dit onderdeel bedraagt 1,95% v/d huur/-reissom, voor de maand mei t/m september (gedurende de maanden oktober t/m april met een premieopslag van 1,95%) stormdekking op basis van 100% uitkering (ingeval van exclusieve evenementen op basis van 75% uitkering)

U dient deze dekking tenminste 21 dagen voor de reis af te sluiten.

Deze dekking is alleen voor schepen zonder een vaste schipper. Beschadigt u een gehuurde zeil- of motorboot? Dan is het mogelijk dat u hiervoor aansprakelijk wordt gesteld. Met deze dekking bent u hiervoor verzekerd.

Ook vergoeden wij de waarborgsom die u betaalt bij vertrek met de boot. Dat doen wij tot maximaal € 2.500,-. U betaalt 15% van de waarborgsom als eigen risico.

De premie is:
€ 45,00 bij een huurprijs tot € 2000,-
€ 95,00 bij een huurprijs vanaf € 2000,-

Bijzonderheden

Dekkingsgebied: Europa
De minimum premie is € 15,-
Poliskosten € 5,-
De premiebedragen en de percentages zijn inclusief assurantiebelasting

Documenten

 Voorwaarden: Reisongevallen bagage
Document size: 91kb

Clausulen: Reisongevallen, bagage en aansprakelijkheid
Document size: 70kb

 Voorwaarden: Aflopende annulering
Document size: 61kb

 Voorwaarden: Storm, ijsgang en mist
Document size: 88kb

 Clausulen: Gevolgschade en waarborgsom
Document size: 181kb

 Voorwaarden: Aansprakelijkheid particulier
Document size: 170kb

  Brochure: Bootreisverzekering
Document size: 245kb